ROLFO hooldus ja garantii

 

ROLFO Hoolduse ja Garantii juhised ning tingimused

Et uutel seadmetel ja haagistel garantii säiliks ja rakenduks tõrgeteta kogu ostü-müügi lepingus kokkulepitud perioodi vältel, peavad olema täidetud kõik seadmete ja haagiste hoolduse ning kasutamise nõuded, mis on märgitud seadmete ja haagiste garantiiraamatutes, kasutusjuhendites, ning lepingutes.

Pikas perspektiivis aitab seadmete ja haagiste pinnakatet kõige paremini kaitsta regulaarne ja korralik pesemine, eriti kui veok läbib kõrge saastetasemega kohtasi (s.h. lume ja jäätõrje keemia, viljapõllud väetamisperioodidel, jne.) või naturaalsete kõrge agressiivsusega tegurite (viljaseemned, jahutolm, loomade ja lindude väljaheited, jne.) toime puhul!
Agressiivse toimega materjalid ja ained tuleb eemaldada pinnakattelt koheselt, vältimaks kahjustusi ja kulumist!
Kivitäketest või muudest teguritest tingitud pinnakahjustused tuleb likvideerida koheselt, vältimaks suuremaid kahjustusi ja kahjusi!