KASUTAMINE JA HOOLDUS

 

Seadmete ning haagiste kasutamine ja hooldus

Sadmete ja haagiste kasutamise ning hooldamise juhised leiab tootjate poolt kaasa antud kasutusjuhenditest, mida tuleb alati hoida veoki kabiinis, et neid vajadusel saaks operatiivselt kasutada.

Mehhaaniliste osade ja komponentide (sillad, vedrustus, haakeseade, jne.) hooldusel tuleb lisaks lähtuda ka nende komponentide tootjatepoolsetest kasutusjuhenditest.

Alati tuleb järgida ohutusnõudeid!

Igapäevase hoolduse käigus tuleb kontrollida:

Üldist seadmete ja haagiste seisukorda (erilist tähelepanu tuleb pöörata ülemiste laadimisplatvormite kinnitustele, laadimisplatvormitele ning lukustus ja turvakomponentidele).

Hüdrosüsteemi olukorda (voolikud, üldine toimimine ja õlitase).

Silindrilekke korral tuleb vahetada vastavad tihendid.

Veokit määrides ja õlitades tuleb määrida ja õlitada ka seadmete ning haagiste ettenähtud määrimispunkte, selleks sobivate ning ettenähtud määrdeainetega.

Vähemalt kord nädalas tuleb seadmete ja haagiste hüdrauliliselt liikuvate mehhanismidega teha täielik töötsükkel, ning seda tuleb teha olenemata ilmastiku oludest, tööintensiivsusest vms!

Poltühenduste kontrolli ja hooldust tuleb teostada vähemalt iga 25000 km järel! Turvapiirdeid, nende poste, trosse ja kinnitusi tuleb regulaarselt kontrollida ning vajadusel pingutadaTurvapiirete trosse tuleb vahetada igal juhul vähemalt korra aastas!

Ennem igat kasutamist tuleb seadistada ja kontrollida:

Õhu surve pumbata töötasemele kogu pneumosüsteemis (pidurid ja vedrustus)!
Kontrollida kõikide rehvide rõhud!
Kontrollida rattamutrite kinnitusi!
Kontrollida tulede korrasolekut (visuaalselt)!
Kontrollida võimalusel pidurikatete paksust, juhul kui kulumisindikaatori näidik on horisontaalses asendis (visuaalselt)!
Kontrollida et survekraan oleks tööasendis!
Kontrollida et vedrustuse õhkpadjad oleksid tööasendis ja ei oleks paindes!

Pinnakatete hooldus

Seadustest tulenevalt on paljude EU tootjate seadmed ja haagised värvitud kas osaliselt või üleni õhu käes kuivavate, keskonnasõbralike värvidega, ning seega sõltub täieliku kivistumise aeg nii temperatuurist kui ka ilmastiku oludest (v.a.tsingitud detailid*).

Uutel seadmetel ja haagistel ei pruugi värv olla täielikult kivistunud, ning seepärast ei tohi neid koheselt pesta survepesuri ja aurupesuga

Kõrgsurve pesuriga seadmeid ja haagiseid pestes, tuleb hoida piisavat distantsi, et vältida võimalikke pinnakahjustusi!

Pikas perspektiivis aitab seadmete ja haagiste pinnakatet kõige paremini kaitsta regulaarne ja korralik pesemine, eriti kui veok läbib kõrge saastetasemega kohtasi (s.h. lume ja jäätõrje keemia, viljapõllud väetamisperioodidel, jne.) või naturaalsete kõrge agressiivsusega tegurite (viljaseemned, jahutolm, loomade ja lindude väljaheited, jne.) toime puhul!

Agressiivse toimega materjalid ja ained tuleb eemaldada pinnakattelt koheselt, vältimaks kahjustusi ja kulumist!

Kivitäketest või muudest teguritest tingitud pinnakahjustused tuleb likvideerida koheselt, vältimaks suuremaid kahjustusi ja kahjusi!

Kleebised

Kleebiste lisamisel ja eemaldamisel tuleb jälgida et ei kahjustataks pinnakatet!

Puhastamisel tuleb jälgida et ei eemaldataks turvahoiatuste ja seadme käsitlemist juhendavaid kleebiseid!

Seadmete ja haagiste puhastamine

Esimese kolme kuu vältel tuleb seadmeid ja haagiseid puhastada vaid külma veega, ning vältida kõrgsurve- ja aurupesu!

Hiljem tuleb hoiduda pesemast veega mis on üle 60°!

Survepesuriga pestes tuleb otsikut hoida vähemalt 30 cm kaugusel pestavast pinnast!

Kunagi ei tohi kasutada happelisi pesuaineid!

Kõik pesuga tahtmatult eemaldatud kleebised tuleb koheselt tagasi kleepida!

Alati tuleb järgida ohutusnõudeid!